24/11/2020

De juiste ambitie

Nadat ik in de zomer van 2020 de portefeuille Klimaat en Verkeer overnam kreeg ik gelijk een zeer uitdagend dossier onder mijn hoede: De Duurzame Polder. Een invulling van de Visie Energielandschap, een plan waarbij mogelijk tientallen windmolens en honderden hectaren zonnepanelen in de polder tussen Rosmalen en Oss worden ingepast.

Vele gesprekken met omwonenden, groeperingen en informatieavonden zorgden voor een intensief traject richting de behandeling van dit raadsvoorstel. Een flinke uitdaging om dit lastige dossier goed te behandelen, in aanloop naar de behandeling erg spannend maar de raadsvergadering leverde uiteindelijk nog een tweetal goede resultaten: in het onderzoek naar de Duurzame Polder wordt ook een scenario meegenomen waarbij gekeken wordt naar woningbouw, en er wordt 100 hectare zonnepanelen elders in de gemeente gezocht om de polder te ontlasten.

Vinger aan de pols 

Ook na dit raadsbesluit houd ik natuurlijk een vinger aan de pols op dit dossier, want het blijft nodig om te monitoren dat de gemeente en niet initiatiefnemers aan het stuur zitten bij een ontwikkeling met een enorme impact op de omgeving.

Mijn bijdrage vormde de avond van de raadsvergadering de titel van het artikel op DTV Nieuws site: https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/duurzame-polder-zo-min-mogelijk-zo-goed-mogelijk-ingepast-en-zo-ver-mogelijk-weg