28/10/2020

Nieuwe portefeuille: Mobiliteit & Klimaat

Na de zomerstop in 2020 ben ik aan de slag gegaan met een nieuwe portefeuille: Mobiliteit & Klimaat. Door een aantal wisselingen in de fractie, waarbij we een extra commissielid aan ons team hebben toegevoegd, heb ik Economische zaken overgedragen aan fractiegenoot André en mag ik mij nu storten op andere, wederom zeer relevante thema’s: mobiliteit én klimaat.

Klimaat past naadloos bij mijn kennis en ervaring                                                          Sinds 2002 werk ik binnen de waterwereld en daardoor ben ik dus al tijden bezig met het robuuster inrichten van het watersysteem om goed voorbereidt te zijn op de effecten van een ander klimaat: meer water dat valt in kortere tijd. Zoals we allemaal de afgelopen jaren in de zomer hebben ervaren: het is droger, maar als er dan regen valt kan dat in één keer heel veel zijn.

En daarnaast mobiliteit, ook een thema waar we dagelijks mee te maken hebben. Welke verbindingen zijn er binnen onze gemeente met auto, fiets en OV? Hoe kom je vanuit het dorp Vinkel naar de binnenstad: de fiets is vaak geen optie (het is al een heel eind, laat staan als het regent, vriest en/of koud is) dus hoe zijn de verbindingen dan? En ook de verbinding met de rest van Nederland: stond ik voorheen dagelijks in de file op de A2 tussen ’s-Hertogenbosch en Utrecht: daar is nu even een tijdelijk einde aan gekomen door het (bijna) 100% thuiswerk regime waar ik aan mee doe. Maar ooit gaat het weer allemaal de weg op, en hoe blijven we dan bereikbaar: we hebben goede verbindingen maar als die vol staan heb je er alsnog niets aan.

Goede bereikbaarheid blijkt een ruim begrip                                                                       Daar komt bij dat ‘goede bereikbaarheid’ voor politieke partijen heel verschillend ingevuld kan worden. De VVD is voor een optimale mobiliteitsmix: waarmee dus ook de parkeergarages rondom de binnenstad goed bereikbaar en betaalbaar blijven, zodat onze ondernemers in de binnenstad hun klandizie behouden en bezoekers binnen en buiten de gemeente zélf kunnen kiezen hoe ze zich verplaatsen. Niet iedereen heeft immers de tijd en mogelijkheid om met de fiets te komen, of er rijdt geen bus door de straat. Genoeg laadpalen voor de toekomstige electrische auto’s zijn een ander onderwerp waar ik mij in kan gaan vastbijten.

Kortom, ik kijk er naar uit om mij vast te bijten in mijn nieuwe portefeuille en goede dingen voor onze stad te realiseren!