01/06/2020

Horecavisie

Nu wegens de COVID-19 crisis de horeca na weken afwachten weer mag heropenen per 1 juni uitten andere partijen tijdens de raadsvergadering kritiek op de bestaande Horecavisie. Deze zou de ijskast in kunnen, aangezien door de coronacrisis de visie achterhaald is. Hierop reageerde ik als volgt:

'Ik begreep van Koninklijke Horeca Nederland dat die op zich heel tevreden is met wat nu voorligt en dat inderdaad een andere situatie is ontstaan. Hebt u net niet ook gehoord wat de PvdA aangaf, dat we op dit moment een horecavisie hebben die meer dan twintig jaar oud is? Dus we hebben het hier over de lange termijn en is het niet goed om juist in een crisissituatie waarin we nu zitten én aandacht te hebben voor de korte termijn, maar ook oog voor de toekomst te hebben, zodat onze ondernemers ook perspectief hebben als we uit deze crisis komen.'

De horecavisie biedt ruimte 
De huidige horecavisie biedt best ruimte voor tijdelijke aanpassing, zodat de visie ook passend blijft  binnen de huidige crisissituatie waar wij als land nu in zitten. Samen met de PvdA en Rosmalens Belang schreven wij een motie toegespitst op de huidige crisis. ‘Geef horeca de ruimte in de anderhalvemetersamenleving. De volledige motie is hier terug te lezen.

Met onze motie streven wij er naar om met de horecaondernemers het gesprek aan te gaan, hoe deze 1,5 meter samenleving op de korte termijn tot een succes gemaakt kan worden. Zodat voor deze sector het verdienmodel ook na 1 juni weer zo snel mogelijk optimaal is.