Betere bereikbaarheid bezoekers binnenstad Den Bosch.

31/10/2019

Bereikbaarheid binnenstad

Op maandag 16 september is de Zuidwal wegens werkzaamheden dicht gegaan voor al het doorgaand verkeer. Deze situatie zal tot 6 december duren. Door deze afsluiting worden bezoekers geconfronteerd met een slechtere bereikbaarheid van zowel de binnenstad als de parkeergarages.

Zeker in deze drukke tijd van het jaar, zo vlak voor de feestdagen, zorgt deze afsluiting voor ongastvrije situaties. Mensen die bij parkeergarage Wolvenhoek een volle garage aantreffen kunnen nu niet snel naar een andere parkeergarage. Bovendien zorgt deze situatie voor extra verkeersbewegingen of bezoekers die vanwege de onbereikbaarheid er voor kiezen om via de snelweg elders te gaan winkelen.

De projectleider heeft in de voorbereiding aangegeven dat er informatie gegeven zou worden om bezoekers vanaf de snelweg naar alternatieve parkeergarages te leiden, en dat het vooral even wennen zou zijn. Echter nu we een paar weken onderweg zijn blijken de problemen nog steeds flink aanwezig.

Ook Dtv Nieuws besteedde onlangs aandacht aan deze kwestie. Het artikel vindt u hier.

De situatie vraagt om snelle maatregelen 

Wat de Bossche VVD betreft is het noodzakelijk dat er snel maatregelen genomen worden. Op de snelwegen dient al verwezen te worden naar het nemen van een andere afslag om zo direct bij bijvoorbeeld de parkeergarage St. Jan uit te komen. Deze parkeergarage heeft allereerst meer capaciteit dan Wolvenhoek maar wordt zelden volledig benut.

Bovendien is er tussen gemeente en ondernemers een ‘gentlemens agreement’, wat er op neer komt dat er geen wegen naar de binnenstad worden afgesloten voorafgaand of tijdens de feestdagen.

We hebben daarom nu de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

1.      Waarom is er voor gekozen om juist in deze periode de weg af te sluiten, in plaats van deze werkzaamheden door te schuiven naar de periode januari-maart 2020?

2.      Op welke manier is het Centrummanagement betrokken bij de planning van en communicatie rondom de werkzaamheden?

3.      Bent u bereid om op korte termijn met Rijkswaterstaat te overleggen om de bebording in eerste instantie tijdelijk, maar op de langere termijn definitief aan te passen, zodat mensen beter naar de verschillende parkeergelegenheden in de binnenstad worden geleid?

Met deze vragen streven wij als VVD raadsleden ernaar dat de bereikbaarheid van de binnenstad op korte termijn verbeterd wordt. Maar ook voor de toekomst dat er permanente maatregelen genomen worden, die bezoekers aan onze mooie binnenstad op een gastvrije manier naar de diverse parkeergelegenheden leiden.

Wordt vervolgd.