Vestingwerken Den Bosch

10/05/2019

Tijdig op weg naar 2029

In 2029 is het 400 jaar geleden dat het beleg van ’s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik plaats vond. Dat betekent dat we over 10 jaar een fantastische gelegenheid hebben om de rijke historie van ’sHertogenbosch als vestingstad te etaleren.

Aanknopingspunten zijn er volop met ons zichtbare vestingverleden, zoals onze vestingwerken als het Bastionder en het Bolwerk St Jan. En ook activiteiten als Vestingwandeling ’s-Hertogenbosch, Vestingvaren en Vestingfietsen omarmen ons vestingverleden dat zo samenhangt met 1629. Dat het leeft onder onze inwoners bewijst bijvoorbeeld de Stichting Groene Vesting, waar veel initiatieven worden ontwikkeld rondom de vesting en haar groene omgeving.

Ook in het Bestuursakkoord wordt aandacht besteedt aan het rijke vestingverleden: We blijven het koesteren, niet alleen vanwege de belevingswaarde maar ook omdat het nieuwe ontwikkelingen aantrekt. De vestingwerken en het historische stadscentrum versterken we daarom. Een nieuw vestingmuseum in het Kruithuis past goed bij de verdere ontwikkeling van het Zuid Willemspark. En is van waarde met het oog op het toerisme. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan het buitengebied. In het bijzonder waar het gaat om de Linie 1629.

De linie uit 1629 loopt door de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Heusden, Vught en Sint-Michielsgestel en vormt een natuurlijke en historische verbinding van de groene omgeving van deze vier gemeenten. Dit biedt kansen voor het stimuleren van meerdaags bezoek aan onze regio, door bijvoorbeeld de combinatie van cultuurhistorie in het buitengebied en de historische vestingsteden.

Benutten van lessons learned 
Het succes van het Jeroen Bosch jaar kende meerdere vaders, maar een belangrijke daarvan was dat ‘de stad er klaar voor was’. De inrichting van de openbare ruimte en alle faciliteiten voor bezoekers aan onze stad waren geoptimaliseerd, arrangementen en de uitvoeringsorganisatie op orde. De lessen die uit die voorbereidingen zijn geleerd kunnen ingezet worden om ook van ‘Herdenking Beleg 1629’ een succes te maken. 10 jaar lijkt lang maar als er ook in de fysieke ruimte aanpassingen gedaan moeten worden is dat
relatief. Daarnaast is er nu nog voldoende tijd om met gerichte promotie een publiek te creëren, cq te activeren, voor de herdenking in 2029.

Vragen 
Dat brengt de Bossche VVD tot de volgende vragen:
 - Bent u het met de VVD eens dat de herdenking in 2029 van 400 jaar beleg van ’s-Hertogenbosch een grote kans is om onze vestingstad te promoten aan toeristen en recreanten?
 - Deelt u onze mening dat als we 400 jaar beleg willen herdenken en vieren, er in 2029 ook een aantrekkelijk aanbod aan voorzieningen en toeristische elementen moeten zijn, zowel in onze gemeente als bij de buurgemeenten langs de linie?
 - Bent u het met ons eens dat 2019 daarbij een geschikt startpunt is, zodat we nog ruim de tijd hebben om de nodige activiteiten te ondernemen en afspraken te maken met relevante
partners?
 - Bent u bereid om de viering van Linie 1629 in 2019 uit te werken en samen met relevante
partners op te starten?

Namens de Bossche VVD,
Eva Eigenhuijsen