VVD Eva Eigenhuijsen - JADB pubquiz en debat

08/03/2018

Jongerendebat JADB

Politieke pubquiz en in debat over de stelling “Gemeente 's-Hertogenbosch moet over vier jaar een topsportstad zijn”.

Namens de VVD mocht ik aanschuiven bij een politiek debat georganiseerd voor en door jongeren. Maar niet nadat we eerst in Bar le Duc waren opgewarmd tijdens een politieke pubquiz. Vooral de vraag welke slogan hoort bij welke partij was een uitdagende, niet alle verkiezingsposters staan op je netvlies gebrand kom je op zo'n moment achter. Quiz afgerond - we eindigden in de middenmoot - en op naar Carrousel voor het debat. 

Wederom een goede opkomst van een groot deel van de partijen, heel positief. Minder positief is de hoeveelheid tijd die je overhoudt om je punt te kunnen maken. Eén minuut reactie kunnen geven op de stelling “Gemeente 's-Hertogenbosch moet over vier jaar een topsportstad zijn”.
Mijn antwoord: volmondig mee eens! ’s-Hertogenbosch staat bekend als cultuurstad, we moeten ook een topsportstad worden. Niet alleen hebben we FC Den Bosch (dit leverde wel al wat geroezemoes op uit de zaal) maar ook eredivisie niveau op rugby, hockey en basketbal. De afgelopen jaren was er niet zoveel budget om aan sport te besteden, nu het weer beter gaat willen wij als Bossche VVD meer investeren in sport. Maar het begint natuurlijk aan de basis, kijk naar ons initiatief wat afgelopen dinsdag is goedgekeurd in de raad: 6 voetbalverenigingen krijgen een kunststofgrasveld om beter gebruik te kunnen maken van hun accommodaties.

Na die minuut vervolgens 8 minuten de tijd voor vragen uit de zaal. Goede vraag over sportfaciliteiten voor gehandicapten (mijn reactie: wij kunnen eisen stellen bij het verstrekken van subsidie, indien nodig kunnen we sportfaciliteiten bieden voor gehandicapten daar aan toevoegen), en een lastige vraag over hoe wij als gemeente er voor gaan zorgen dat het beter gaat lopen bij FC Den Bosch. Wij gaan niet op de stoel van de directie zitten, als gemeente is je invloed beperkt. Helaas werd vanwege de tijd dit vraagstuk niet helemaal doorgelicht, maar wederom stof tot nadenken om mee te nemen.

Naderhand nog treffende voorbeelden gehoord van twee jonge, werkende IT'ers. Uitdagingen rondom scheefhuren versus onbetaalbare koopwoningen, parkeervergunningen die een eeuw op zich laten wachten en parkeerdruk rondom Verkadefabriek en W2.  Heel interessant om praktijkvoorbeelden te horen, ik spreek deze gasten graag nog eens vaker. Oók over hun vak en onze wens om meer IT startups te faciliteren door in het Grasso complex daar ruimte voor te creëren. 

Volg de JADB op  Facebook.