VVD Eva Eigenhuisen – Fractie overleg 2018-02-28

28/02/2018

Fractie overleg

De laatste fractievergadering van de huidige VVD fractie is geweest. De allerlaatste vergaderpunten van deze raadsperiode zijn besproken.

Op 6 maart zal in de gemeenteraad blijken hoe een en ander uitpakt. Als potentieel nieuw raadslid – hoewel ik nr 3 sta op de lijst: pas na 21 maart weten we of ik er ook daadwerkelijk in kom te zitten – erg prettig om alvast mee te kunnen draaien in de bestaande fractie. Kennisoverdracht, kruisbestuiving en natuurlijk elkaar beter leren kennen.