Eva Eigenhuisen – ZLTO debat 2018-02-07

07/02/2018

ZLTO debat

De ZLTO afdeling Oss-Den Bosch organiseerde in het kader van de gemeentelijke verkiezingen van 21 maart op woensdag 7 februari een politiek agri-food café. Namens de Bossche VVD mocht ik deelnemen aan dit debat.

Leuk en leerzaam om mij voor te bereiken op dit debat, gebeld met de VVD collega’s in Oss waar een soortgelijk debat kort daarvoor had plaatsgevonden maar ook met onze Staten lid Wouter Bollen, met landbouw in zijn portefeuille.
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft zelf weinig landbouw, en daarom kijkt de VVD nadrukkelijk naar een gemeente als Oss waar van oudsher veel meer agrarische bedrijven zijn gevestigd. Vraagstukken als geurcirkels, maximale bouwblokken (vergroot op provinciaal niveau, uitgewerkt in bestemmingsplannen?) en ruimte voor innovatie zijn zaken waar wij als gemeente invloed op hebben.
Natuurlijk leveren wij in onze gemeente wel een grote bijdrage aan de landbouwsector door
onderwijs op verschillende niveaus. Bijna had ik de opleiding Milieutechnologie aan de HAS gevolgd, maar toch koos ik voor de HBO Milieutechnologie opleiding in Deventer. Het kan verkeren…